Virtuelle gjerder for beitedyr

2018-2022

Inngjerding av beiter er ofte nødvendig for å hindre beitedyr tilgang på innmark og farlige situasjoner skapt av for eksempel biler og tog. Formålet med dette prosjektet er å dokumenter funksjonen av slike gjerder og undersøke hvilken effekt det kan ha på dyrevelferden.

Prosjektet er knyttet til nærings-Phd av Silje Eftang

Bidrar til prosjektet: Silje Eftang, Knut Egil Bøe

Mer om Nofence og virtuelle gjerder her…