Benedicte Marie Woldsnes

Doktorgradsstipendiat

Benedicte studerte biologi ved Universitetet i Oslo og har en mastergrad i etologi fra NMBU. Mastergradsavhandlingen handlet om miljøberikelser for gris, – hvordan ulike typer rotematerialer kan påvirke atferd og velferd hos avvente smågris. Nå er Benedicte doktorgradsstipendiat i etologi på et prosjekt om velferd for slaktegris. Gjennom prosjektet skal hun undersøke hvordan miljøberikelse og dyretetthet kan påvirke tilvekst, atferd og dyrevelferd for slaktegris i Norge.

Interesser

  • Dyrevelferd
  • Miljøberikelser
  • Dyr- og menneskeinteraksjoner
  • Husdyrmiljø

Prosjekter

Griseløftet
(2020-2023)
Griseløftet er et IPN-prosjekt som handler om slaktegrisvelferd, og er et samarbeid mellom NMBU og Nortura. Felleskjøpet, Norsvin og Fjøssystemer er partnere fra industrien. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan blant annet fysisk miljø og besetningsstyring påvirker helse, atferd og velferd hos slaktegris. I tillegg skal det utvikles tiltak som gir økt velferd, og undersøke effekten av tiltakene på økonomi og kjøttkvalitet. Prosjektet skal gi grunnlag for nye produkter, blant annet rotematerialer, bingeløsninger og fôrtyper.

Utvalgte artikler

Woldsnes, B. M. (2019). Betydningen av miljøberikelse for avvente smågris: effekter av ulike rotematerialer på atferd og velferd. Masteroppgave. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Woldsnes, B. M., Ocepek, M., Newberry, R. C. & Andersen, I. L. (2019, 5.-9. august). A combination of rooting stimuli reduces fear of novelty and enhances collaboration in groups of weaned pigs. ISAE 2019, Proceeding of the 53rd Congress of the ISAE, Bergen.