Norsk geitehold og velferd av geiter

De første resultatene av prosjektet “Husdyrmiljø i norsk geitehold” ble publisert i magasinet Sau og Geit nr 2/2021.

Børste er en av miljøberikelser brukt i norsk geitefjøs.
Bilde tatt av judit Vas ved Senter for Husdyrforsøk, NMBU

Stort mangfold i norsk geitehold

Over 160 geiteprodusenter svarte på vår online spørreundersøkelse i april 2020 om husdyrmiljø og dyrevelferd i norske geitebesetninger. Analysering av svarene viser at det er stort mangfold i norsk geitehold, i forhold til både produksjonstype, raser, besetningsstørrelse og erfaring hos produsentene.

Les hele artikkelen her:

Dyr-menneske interaksjoner er viktig for både geit og røkter. Bildet tatt på Sandem gård.

Tillit mellom dyr og menneske er viktig for dyrevelferden

En spørreundersøkelse blant geiteprodusenter i Norge i april 2020 viser at produsentene, uavhengig av erfaring, er enige om at sosialt miljø og forholdet mellom dyr og menneske er viktig for god dyrevelferd. Mange bruker også ulike typer miljøberikelser og synes at de forbedrer dyrevelferden på den måten. Bøndene tenker likt om plagsomhet ved ulike sykdommer hos geiter, men hvor ofte de opplever forekomst av disse, og hvor vanskelig de mener det er å forebygge eller kurere dem, er avhengig av flokkstørrelse.

Les hele artikkelen:

Mer om prosjektet her