Inger Lise i media

NMBU har laget en informasjonsvideo som spør spørsmålet: Kan og bør vi produsere all mat økologisk?

Inger Lise Andersen, professor i etologi og etologigruppas fagleder, forklarer om fordeler vs. ulemper for dyrevelferden når det gjelder økologisk produksjon vs. konvensjonell produksjon.

Les mer på NMBUs sider: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/42069

Se filmen her: